PRODUKTY A SLUŽBY O NÁS NOVINKY NÁHRADNÍ PLNĚNÍ KONTAKTY

Nakládání s odpady

KALNEX CZ Nakládání s odpady POPTÁVKA
Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnosti:
 
  • předcházení vzniku odpadů,
  • nakládání s odpady,
  • následná péče o místo, kde jsou odpady trvale uloženy
  • a kontrola.

Odpadové hospodářství je dynamicky se rozvíjející oblastí národního hospodářství. Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začaly odpadovým hospodářstvím intenzivně zabývat v 80. letech minulého století.

V České republice vznikl první zákon o odpadech v roce 1991. V současnosti nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021.

Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství a prosazuje základní principy oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

Nakládání s výrobky s ukončenou životností upravuje zákon č. 542/2020 Sb., účinný od 1. 1. 2021. Nakládání s odpady z obalů upravuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

My zpracováváme papírové a lepenkové obaly, zbytky a ořezy z výroby, plastové materiály a elektroodpad. Dále jsme také vybaveni k nakládání s nebezpečnými odpady.

Sběr, třídění a lisování papíru

Zpracováváme kancelářský papír, noviny, časopisy, letáky, kartony, lepenkové obaly i směsný papír.

Papír nám můžete dovézt, nebo si jej vyzvedneme u vás a odvezeme vlastní dopravou. Proškolení pracovníci třídí papírové produkty dle různých kvalitativních požadavků našich odběratelů a následně je slisují do balíků. Vytříděný a slisovaný papír pak odvážíme k dalšímu zpracování.

Sběr, třídění a lisování papíru Sběr, třídění a lisování papíru Sběr, třídění a lisování papíru

Sběr, třídění a lisování plastu

Třídíme a lisujeme PET lahve, technické plasty, PP plasty (polypropylen), ABS plasty, ...

Naší snahou je vytřídit co největší množství plastů a plastových obalů, které nabízíme a odvážíme k dalšímu zpracování. Plasty nám můžete dovézt, nebo si jej vyzvedneme u vás a odvezeme vlastní dopravou. Proškolení pracovníci třídí plastové produkty dle různých kvalitativních požadavků našich odběratelů a následně je slisují do balíků.

Sběr, třídění a lisování plastu Sběr, třídění a lisování plastu Sběr, třídění a lisování plastu

Sběr elektroodpadu

Nabízíme sběr mnoho druhů elektrozařízení - vyřazené počítače, notebooky, tablety, tiskárny, monitory, průmyslovou automatizaci, automobilové elektrodíly, ... a ve spolupráci s dalšími subjekty recyklujeme elektroodpady. V podstatě všechny materiály najdou znovu uplatnění.

Sběr elektroodpadu Sběr elektroodpadu Sběr elektroodpadu

Likvidace nebezpečného odpadu

Naše provozovna má povolení k nakládání s nebezpečnými odpady - zářivková tělesa, zaolejované vody, čistící emulze, sorbenty, ...

Neváhejte zavolat, rádi vám pomůžeme s likvidací pevných a kapalných nebezpečných odpadů.

Likvidace nebezpečného odpadu Likvidace nebezpečného odpadu

Svoz, odvoz, zpracování a likvidace odpadu

To co je pro vás problém, my za vás vyřešíme - naložíme, odvezeme, roztřídíme, slisujeme a odešleme k dalšímu zpracování.

To co je pro vás odpad, je pro nás podnět a sortiment ke zpracování. Na váš odpad můžeme poskytnout kovové boxy o euro rozměru 120 x 80 cm.

Nakládka na naše vozy může probíhat ručně, na paletovém vozíku nebo vysoko-zdvižným vozíkem.

Svoz, odvoz, zpracování a likvidace odpadu Svoz, odvoz, zpracování a likvidace odpadu Svoz, odvoz, zpracování a likvidace odpadu Svoz, odvoz, zpracování a likvidace odpadu

Polystyrenová drť

Nabízíme k pronájmu stroj na drcení polystyrenu.


Bližší informace u p. Hejdukové:

+420 773 832 275
odpady@kalnex.cz

Drcený polystyren se ve stavebnictví používá:


  • do betonu,
  • do izolačních a drenážních zásypů (zásypová izolace),
  • do izolace střech (foukaná izolace),
  • ...

Polystyrenová drť se používá také v zahradnictví:


  • do humusu (pro zlehčení zeminy),
  • ...

Polystyrenová drť Polystyrenová drť Polystyrenová drť

Poptávka likvidace odpadu

! 
  
!  ! 
!  ! 
2009 ....... 2018 ....... 2023 ....... 2024 © likvidaceodpadupribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz